Hem

Aktuellt

Information om GDPR

Med anledning av dataskyddsförordningen har skyddet för din personliga integritet förstärkts. Utbildningsnämnden i Stockholms stad är ansvarig för de personuppgifter som behandlas om dig inom verksamheten.

Goda råd till dig som är tonårsförälder

På länken hittar du som är tonårsföälder viktig information 

 

Rektorsbrev mars 2018

Mittemellan Sport- och Påsklov

Jag hoppas att ni alla haft möjligheten att njuta av att vi för en gångs skull haft vinter i Stockholm.

Nu pågår en intensiv period i skolan med nationella prov för eleverna i åk 3, 6 och 9. Vi ser att engagemanget hos såväl elever som personal är stort.

Söka skola-perioden inför nästa läsår är nu avslutad. Vi har många sökande till förskoleklass och nu pågår planeringen i stadsdelens alla skolor. Vi har också sökande till andra årskurser, fler än vi kommer ha möjlighet att ta emot.

Parallellt pågår arbetet med nästa läsårs organisation. Vi har några få pensionsavgångar men ser inga problem med att kunna ersätta dessa tjänster. Vi har redan nu ansökningar från utbildade lärare som vill arbeta på vår skola, vilket vi förstås tycker är mycket glädjande.

Dessutom pågår rekrytering av ny rektor för skolan då jag går i pension vid halvårsskiftet. Urval till slutintervjuer har tagits fram av utbildningsförvaltningen. Personal, ledningsgrupp och elevrepresentanter är involverade i detta arbete som beräknas bli klart i månadsskiftet mars/april. Så snart det är klart kommer vi gå ut med information till er föräldrar.

Nu ser jag framemot resten av läsåret med härliga elever, er föräldrar att samarbeta med och duktig personal innan jag med både glädje och vemod kommer lämna över en fin skola till min efterträdare.

 

Ingela Fondin, Rektor

Information

Inför förskoleklass 2018

Välkomna till förskoleklassen, arbetslaget Sagan, Björkhagens skola.

                                                                                                                                                                                               

Besök på skolan:

Fredag 18 maj kl. 8.30–9.15 i klassrummet i D-huset. Vid detta besök vill vi att vårdnadshavare är med.

 

Fredag 25 maj kl. 8.30–9.30 i klassrummet i D-huset. Vid detta andra besök vill vi gärna träffa barnen utan vårdnadshavare. Ni vårdnadshavare ansvarar för att lämna och hämta ert barn.

 

Onsdag den 30 maj kl. 18.00 – ca 19.00 är ni vårdnadshavare välkomna på föräldramöte i klassrummet. Där kommer vi att informera om personal, inskolning, introduktionssamtal och förskoleklassverksamheten.

 

Inskolning:

Från och med måndagen den 13 augusti tar skolan över ansvaret för barnen födda 2012. Skolan är stängd för planeringsdagar, torsdag och fredag 16-17 augusti.

 

Vi rekommenderar att barnen börjar måndagen den 20 augusti enligt följande inskolningsschema. För att barnen ska få en så bra inskolning som möjligt önskar vi att barnen hämtas efter inskolningstiden dessa dagar. Om ditt barn har behov av omsorg längre tid de här dagarna meddelas detta på talongen på nästa sida.

 

Måndagen den 20 augusti är det skolstart för hela skolan. Vi ses i förskolerummet kl. 9.00. Kl. 9.30 ska vi vara på skolgården där barnen blir välkomnade av elever från årskurs 9. Ni vårdnadshavare får gärna vara med. Efter den gemensamma skolstarten går de barn som har behov av omsorg tillbaka till klassrummet, övriga följer med sin vårdnadshavare hem.

 

Tisdagen den 21 augusti och onsdagen den 22 augusti är inskolningstiden för förskoleklass kl. 9.00 – 15.00

 

Fr.o.m. torsdag den 23 augusti börjar skoldagen kl. 8.20.  Från kl. 8.00 kommer det att finnas ordinarie personal i klassrummet.

 

Introduktionssamtal med vårdnadshavare kommer vi att ha under de första dagarna. Då har ni möjlighet att berätta om ert barn och om det är något annat speciellt vi behöver veta.

 

Varmt välkomna, vi ser fram emot att träffa er!

Frånvaroanmälan

All frånvaro skall anmälas senast kl. 08.00 för åk 4-9 och senast kl. 07.45 för åk F-3 varje dag eleven är frånvarande.

 

Dagens mat

  • Pasta med skinksås

Länkar