Hem

Aktuellt

Rektorsbrev mars 2018

Mittemellan Sport- och Påsklov

Jag hoppas att ni alla haft möjligheten att njuta av att vi för en gångs skull haft vinter i Stockholm.

Nu pågår en intensiv period i skolan med nationella prov för eleverna i åk 3, 6 och 9. Vi ser att engagemanget hos såväl elever som personal är stort.

Söka skola-perioden inför nästa läsår är nu avslutad. Vi har många sökande till förskoleklass och nu pågår planeringen i stadsdelens alla skolor. Vi har också sökande till andra årskurser, fler än vi kommer ha möjlighet att ta emot.

Parallellt pågår arbetet med nästa läsårs organisation. Vi har några få pensionsavgångar men ser inga problem med att kunna ersätta dessa tjänster. Vi har redan nu ansökningar från utbildade lärare som vill arbeta på vår skola, vilket vi förstås tycker är mycket glädjande.

Dessutom pågår rekrytering av ny rektor för skolan då jag går i pension vid halvårsskiftet. Urval till slutintervjuer har tagits fram av utbildningsförvaltningen. Personal, ledningsgrupp och elevrepresentanter är involverade i detta arbete som beräknas bli klart i månadsskiftet mars/april. Så snart det är klart kommer vi gå ut med information till er föräldrar.

Nu ser jag framemot resten av läsåret med härliga elever, er föräldrar att samarbeta med och duktig personal innan jag med både glädje och vemod kommer lämna över en fin skola till min efterträdare.

 

Ingela Fondin, Rektor

Information

Inför förskoleklass 2018

Barnen som ska börja förskoleklass 2018 är välkomna att göra två besök på skolan tillsammans med vårdnadshavare:

 

fredag 18/5 kl. 8.30 – 9.15

fredag 25/5 kl. 8.30 – 9.30.

 

- Föräldramöte onsdag 30/5

 

Informationsbrev till vårdnadshavare skickas ut i slutet av april.

Frånvaroanmälan

All frånvaro skall anmälas senast kl. 08.00 för åk 4-9 och senast kl. 07.45 för åk F-3 varje dag eleven är frånvarande.

 

Dagens mat

Länkar