Hem

Aktuellt

Melliz fritidsklubb

Björkhagens skolas fritidsklubb heter Melliz. Du ansöker om plats för ditt barn i e-tjänsten "Förskola och pedagogisk omsorg". Ditt barn får, utöver allt som finns att tillgå, en fast aktivitet varje dag.

Information

Är ditt barn intresserad av att börja på Björkhagens skola?

Till hösten 2020 har vi ett par platser lediga till låg- och mellanstadiet.

Skicka in er ansökan. Ansökan finner du på stadens webbplats.

Grundskola i Stockholms stad

Frånvaroanmälan

All frånvaro skall anmälas senast kl. 08.00 för åk 4-9 och senast kl. 07.45 för åk F-3 varje dag eleven är frånvarande.

 

Dagens mat