Skolledning

Skolledningen utgörs av Ingela Fondin (rektor), Kristina Björck samt Ida söderblom (biträdande rektorer)

Ett par gånger om året publicerar vi dessutom rektorsbrev, där du kan läsa om höjdpunkterna från läsåret som gått.

Antal: 4