Elevhälsa

Elevhälsoteamet

åk 8

https://docs.google.com/forms/d/1LMxNAJfKgdCrk3ZpOeYL7nB5KWo8baheWgmd0oWatpQ/edit?usp=sharing

Elevhälsoteamet består av rektor, biträdande rektor, skolsköterska, specialpedagoger, kurator, skolpsykolog och studie- och yrkesvägledaren. Teamet träffas en gång i veckan för att utreda och kartlägga elevers behov av stöd och hjälp.

Kurator
Björkhagens skolas kurator heter Viveka (Vivi) Helmbold och av henne kan du få hjälp och stöd om du har det jobbigt i skolan, med kompisar eller där hemma. Du som är förälder kan också kontakta henne om du behöver ha stöd eller råd i hur du kan hjälpa ditt barn att fungera och trivas i skolan.
Om du vill träffa skolans kurator så kan du knacka på hennes dörr och boka en tid, men du kan också ringa eller skicka ett e-brev.

          Telefonnummer: 08-508 159 06
          E-postadress: viveka.helmbold@stockholm.se

 

Skolsköterska
Skolsköterskan på Björkhagens skola heter Elisabeth (Lisa) Bernström Hon är till för alla elever och hjälper till med allt som har med kropp och hälsa att göra.
Om du vill träffa skolsköterskan, så kan du knacka på hennes dörr och boka en tid, men du kan också ringa eller skicka ett e-brev. Hon är normalt på skolan 8.00 - 16.30.
          Telefonnummer: 08-508 159 07
          E-postadress: elisabet.bernstrom@stockholm.se

 

Skolpsykolog

Skolpsykolog på Björkhagens skola är Bertil Jarl och han arbetar fyra dagar per vecka (mån, tis, tors och fre). Skolpsykologen bidrar med ett psykologiskt perspektiv i arbetet med elever genom handledning till personal, bedömningar och utredningar samt stöd till föräldrar och elever.

          Telefon: 08-508 15 922

          E-post: bertil.jarl@stockholm.se

 

 

 

Dela:
Kategorier: