Ansökan till Björkhagens skola

Ansökan om skolgång

Skolval

Alla barn som önskar kan börja i förskoleklass det år de fyller sex år.
Under januari skickas information hem till dig som är vårdnadshavare om hur antagningen går till. Informationen anslås även på Stockholms stads hemsida och där finns också ansökningsformulär som öppnas i samband med ansökningsperioden (mitten av januari till mitten av februari).

Vi har även val till årskurs 7. Sista datum för att välja är som till förskoleklass i mitten av februari.

Byta skola mellan skolår
Behov av byte av skola i andra skolår kan också uppstå om det finns speciella skäl såsom elevvårds- eller familjeskäl och för elever med behov av särskilt stöd. Kontakta då skolans expedition som kan informera om platser i olika årskurser.

För ansökan till:

Förskoleklass och åk 1-3 kontakta kristina.bjorck@stockholm.se

Åk 4-6  ellinor.netz@stockholm.se

Åk 7-9  ida.soderblom@stockholm.se

 

 

 

 

 

Dela:
Kategorier: