Hem

Kunskap och hjärta

Björkhagens skola ligger mitt i grönskan på gränsen till Nackareservatet och vid starten för Sörmlandsleden.

Mottot för vår skola är kunskap och hjärta. Det innebär att för oss står barnens utveckling i centrum och att vi skapar en trygg miljö där de känner gemenskap och kan utvecklas. Genom att inspirera och skapa nyfikenhet, möta eleverna där de är och utifrån deras egna förutsättningar, skapar vi en skola där alla kan lyckas och nå långt.

En förutsättning för att vi ska lyckas är att alla barnen känner sig trygga och upplever gemenskap, här kommer hjärtat in. Vi har ett proaktivt förhållningssätt för att skapa en skola där alla barn är sedda och trygga.

Hjärtat står också för en annan av våra grundstenar – samarbete. Vi har utvecklat en organisation och arbetssätt som möjliggör för våra pedagoger att samarbeta kring eleverna i både arbetslag och i ämnesteam.

Aktuellt

Rektorsbrev höst 2017

Ett nytt läsår har nu börjat

Välkomna tillbaka! Vi har haft en bra terminsstart tillsammans med våra elever. Tyvärr kan vi väl inte säga att vi haft en lika bra start med våra nya administrativa system som utbildningsförvaltningen har sjösatt precis vid skolstart. På sikt finns det stora fördelar med ett och samma system för elevregistret från förskolan till vuxenutbildningen och med tillhörande administrativa system som schema och frånvaro som är synkroniserade med detta, men så här i början har vi mest märkt av barnsjukdomarna. Vi tackar ödmjukast för ert tålamod som vi upplever har varit större än vårt eget! Fortfarande finns det buggar i systemen som man centralt arbetar med att lösa.

 

Gemensamma aktiviteter

Vi startade skolstarten traditionsenligt med kompisdagar. Under hösten planerar vi för vår festival som kommer gå av stapeln 13-14 november.

 

Fortbildningar

Vi fortsätter med det kollegiala lärandet för personalen enligt samma modell som de statliga läs- och mattelyften men nu i lite lugnare takt för att även möta våra behov av kompetensutveckling i digitala lösningar. Förutom våra gemensamma satsningar på det digitala så kommer vi under detta läsår rikta kompetensutvecklingen mot olika ämnesgrupper och stadier.

Lärarna i förskoleklasserna och årkurs 1 kommer att arbeta med att skriva sig till läsning. SO- och NO-lärarna kommer att arbeta med sitt språkutvecklande arbetssätt, språklärarna sin digitala kompetens och de praktiskt-estetiska lärarna kommer att arbeta med betyg och bedömning.

 

Nya medarbetare

Vi ser med glädje att vi har en väldigt stabil personalgrupp, inte en enda vår personal har valt att söka sig till nya arbetsplatser inför detta läsår. Om vi inte räknar med biträdande rektor Hans Björck som slutat på Björkhagen efter 17 år.

Rekrytering av ersättare för honom är nu klart. Skolledningen är nu komplett:

Kristina Björck, biträdande rektor lågstadiet

Ellinor Netz, biträdande rektor mellanstadiet

Ida Söderblom, biträdande rektor högstadiet

Ingela Fondin, rektor

 

Skolinspektionens Skolenkät 25 sep-20 okt

Alla barn har rätt till en god utbildning i en trygg miljö, något vi på Björkhagens skola  arbetar för och med varje dag. Skolinspektionens uppgift är att kontrollera att alla skolor lever upp till dessa krav, och de kommer genomföra en webenkät 25 september till 20 oktober 2017. Du som vårdnadshavare har möjlighet att delge dina synpunkter om skolan via Skolenkäten. Vi uppmanar er alla att göra detta, för att vi på så sätt ska få värdefull information och input i såväl vårt vardagliga- som vårt systematiska kvalitetsarbete. Vi vill ju bli ännu bättre på att möta alla våra elever så de trivs och utvecklas! Mer info om detta kommer i hembreven.

 

Gångvägen längs Malmövägen

Är avstängd på grund av Markuskyrkans renovering. Byggbolaget har skyltat om gångvägen till andra sidan av Malmövägen men tyvärr följer inte alla anvisningarna. Vi vill uppmana er föräldrar att prata med era barn om att följa anvisningarna eller att gå vägen runt Markuskyrkan till skolan.  

 

Förändringar i skolan

Under sommaren har en upprustning av Melliz lokaler genomförts. Under oktober månad ska vår fotbollsplan bli klar med konstgräs.

Sedan börjar nästa renovering. Samtliga fönster i hela skolan skall bytas, ett projekt som beräknas pågå hela läsåret. Vi kommer att återkomma med mer information när det påbörjas i hembreven.

 

Den 5 oktober har vår Föräldraförening årsmöte i matsalen och då kommer även vår husfar delta för att prata skolmat.

Jag ser framemot ett roligt och lärorikt läsår och ett fortsatt gott samarbete med er föräldrar!

 

Ingela Fondin, Rektor

Information

Välkommen till ett nytt läsår

Våra nya förskoleklasser hälsar vi välkomna tisdagen den 15 augusti

För alla andra klasser startar skolan med upprop onsdagen den 16 augusti

Förskoleklass till och med årskurs 4 börjar i klassrummet kl. 9.00

Upprop för samtliga klasser på skolgården kl. 9.30

Torsdag och fredag 10 och 11 augusti har vi planeringsdagar för all personal, vilket innebär att fritidshemmen och mellanstadieverksamheten är stängd. 

 

Ingela Fondin

Rektor

Kom ihåg

Frånvaroanmälan

All frånvaro skall anmälas senast kl. 08.00 för åk 4-9 och senast kl. 07.45 för åk F-3 varje dag eleven är frånvarande.

 

Dagens mat

Länkar